Hoppa till sidans innehåll

Om klubben


Klubben bildades 1939 och har sedan dess, som det står i stadgarna, utgjort en sammanslutning av pistolskyttar i Sandviken med omnejd. Klubben, som är opolitisk, har bl a till uppgift att för höjandet av skjutskicklighet med pistol och kanske framför allt att under ordnade och säkra former skapa möjlighet för de som så önskar att övningsskjuta, träna och tävla med handeldvapen.

Klubben är ansluten till Gävleborgs Pistolskyttekrets som sorterar under Svenska Pistolskytteförbundet samt till Gästriklands Sportskytteförbund, vilken i sin tur uppgår i Riksidrottsförbundet. Klubben är skyldig att i vad angår skytte med handeldvapen följa för skytte gällande författningar, av myndigheter utfärdade föreskrifter samt Pistolskytteförbundets stadgar ävensom med dessa meddela beslut och anvisningar

 

Klubbens aktiviteter:

Under sommarhalvåret (maj.aug) skjuter vi på skjutbanan vid Stigen. Då skjuter vi sportskytte på Onsdagar, standardpistol samt sportpistol. Anmälan mellan klockan 17.30 - 18.00 till skjutledaren. Detta gäller båda dagarna. Under semestersäsongen brukar klubbens aktivitet- er ta semester under juli, men banan är öpppen för övrigt skytte.

På Lördagar under vinterhalvåret (okt-april) har vi en seriefältskjutning på och kring pistolskyttebanan vid Stigen. Anmälan mellan klockan 9.00 - 9.30. Då finns även klubbens vapen där för de som ej har eget vapen.

Under tiden april till september finns det nästan ingen Lördag eller Söndag då det inte är tävling inom åkavstånd från Sandviken. Klubbens skyttar är ofta ute på nästan alla tävlingar i området.

För den som är medlem i klubben och har egen licens och vapen är det fritt fram att utnyttja banan vid Stigen alla dagar. För att kunna hålla klubbstugan och anläggningarna på banan i så bra skick att medlemmarna får full utdelning och trivs på banan, krävs det att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken och inte bara i form av den måttliga årsavgiften utan också genom frivilligt individuellt arbete. Dels på banan och dels som tävlings- och/eller skjutledare men också som funktionärer i klubbstyrelsen, når den behöver omsättas.

Medlemskap:

För att bli medlem i klubben måste man fylla i blanketten "Medlemsansökan". Därefter godtas den nya medlemmen på nästa styrelsemöte och medlemskort med inbetalningskort skickas ut samt lite övrig information. Då inbetalning skett blir personen först provmedlem i 6 månader, därefter övergår provmedlemskapet i "riktig" medlemskap.

Allmänt medlemsmöte hålls varje månad den första Söndagen i klubbstugan vid Stigen klockan 18.00. Därefter, klockan 19.00, hålls styrelsemöte.
Har Du något du vill ta upp, fråga om eller klaga på är Du välkommen att deltaga på det allmänna medlemsmötet. (Mötet kan vara inställt under sommarmånaderna, se anslag vid klubbstugan).

Olika tävlingsgrenar:

Inom det nationella skyttet (organiseras av Sv. Pistolskytteförbundet) tävlar vi i huvudsak i grenar.

Banskjutning: Precisionsskytte mot en pistolskyttetavla på avståndet 25 meter. Skjuttid: 5 skott på 6 minuter. Alltså gått om tid att rikta, fyra av och pusta ut mellan varje skott.
Fältskjutning: 8 till 10 skjutstationer ute i terrängen. Här skjuter man mot alle- handa mål och figurer. Allt från små cirklar och trianglar till stora hel- och halvfigurer. Målen är bruna, gröna, svarta, gula, vita, orange och röda. Visningssätten kan variera i all oändlighet. Målen kan vara fasta, uppdykande, framsvängande, fallande, roterande, gungande etc. Skjuttiderna är här betydligt kortare än vid precisionsskytte. På varje station skjuter man 6 skott och tiderna brukar vara från 8 sekunder till upp emot 15 - 20 sekunder beroende på hur många mål och målgrupper det är på varje station. Samtidigt får man en promenad i skogen, oftast på några km.


 
Av beskrivningen ovan framgår kanske varför de flesta klubbmedlemmarna brukar tycka att fältskjutning är det roligaste skyttet. Vi åker ofta på tävlingar. Alltifrån Ljusdal, Bollnäs och Hudiksvall i norr till Stockholm, Örebro och Charlottenberg i söder. Det är egentligen bara reskostnaden som utgör en begränsad faktor.

En gång per år åker de som kvalificerat sig till SM. Det varieras från år till år vart i landet det skall gå. Vi har fyra distrikt, norr, öst, väst och syd. Dessa distrikt turas om, så vart fjärde år är det vårt distrikt, (öst) tur att arrangera SM.

Duellskjutning: 5 skott i varje serie. Man skjuter ett och ett mot en s k duelltavla som visas 3 sek, borta 7 sek, framme 3 sek, borta 7 sek o s v i totalt 5 visningar. Utgångställningen före varje skott är med armen och vapnet snett mot marken, 45 grader, sedan skall man lyfta, rikta, skjuta och ner med armen igen innan figuren kommer fram nästa gång.


Dessutom finns det för den som vill prestera lite mer kroppsligt ansträngande öv- ningar, skidskytte och springskytte för pistol, men det är tyvärr inte många av dagens medlemmar som ägnar sig åt dessa grenar.

Bland grenarna inom sportskyttet (Sv. Sportskytteförbundet) brukar vi tävla i följande grenar:

Snabbpistol: Här är det 5 st duelltavlor som kommer fram samtidigt och man skall från 45 grader utgångsställning skjuta ett skott i varje på en tid av först 8 sek sedan 6 sek och slutligen 4 sek.
Sportpistol: Här skjuter man 6 precisionsserier om 5 skott under en tid av 6 min vardera, samt 6 duellserier om 5 skott under en tid av 3+7+3+7 o s v.
Int. Grov: Samma som sportpistol fast med grövre kaliber än fin.
Standardpistol: Här skjuter man mot en precisionstavla i tre omgångar om vardera 20 skott: 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 150 sek. 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 20 sek. 4 serier om 5 skott, varje serie under en tid av 10 sek.


Alla hittills beskrivna grenar skjuts på 25 meter, undantaget fältskjutning där av- ståndet varierar allt ifrån 10 meter upp till 80 meter.

Fripistol: Precisionsskutning mot pistoltavla på avståndet 50 meter. Här är det 6 serier om vardera 10 skott. Skjuttiden är hela 2 timmar, så här har man tid att lägga ner pistolen mellan varje skott och vila (om nerverna tillåter). Det heter fripistol därför att pistolen får se ut nästan hur som helst. Men skall vara kal. 22, det finns ingen viktbegränsning men den måste kunna hållas i skjutställning med en hand utan något stöd. Trycket är fritt och måste utlösas med den hand som håller pistol- en. Många har en kolv som helt omsluter hela handen och man skruvar fast pistolen på handen.


För de tidigare beskrivna vapen finns det noggranna bestämmelser om hur långa och breda de får vara, högsta vikt, hur stor del som får stödja mot handen m m. Avtryck- aren på ett C-vapen måste bära 1,00 kg och ett A-, B- eller R-vapen 1,36 kg utan att fyra av. Endast öppna riktmedel (korn och sikte) är tillåtna. Ej diopter eller kikar- sikte.

Luftpistol: Skjuts på 10 meter. Varje typ av luft- eller kolsyrevapen är tillåtna om det uppfyller vissa allmänna bestämmelser samt håller 0,5 kg på trycket samt väger högst 1,5 kg. Med luftpistol skjuter man blykulor med en diameter på 4,5 mm, ofta kallade "diabolo".


Det är faktiskt svårare att nå samma resultat i precisionsskjutning med luftpistol än med krutvapen. Detta beror bl a på att kulan går saktare. Det tar längre tid för kulan att lämna pipan sedan man avfyrat, så en liten vinkeländring på pipan gör att kulan fått större "felriktning" innan den har hunnit fram till tavlan.

Uppdaterad: 08 DEC 2010 10:13

Postadress:
Sandvikens PSK - Skyttesport
Box 45
81121 Sandviken

Besöksadress:
Stigen
81138 Sandviken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kontakt@sandvikensps...

Se all info